tisdag 26 augusti 2014

En dröm om frihet
Livet är inte så lätt för huvudpersonerna i Willy Vlautins roman De fria /.../ Vi befinner oss ju i det vidsträckta småstadsamerika som socialt och kulturellt befinner sig på samma avstånd från politikens och ekonomins maktcentra som månen geografiskt sett ligger från New York. Här går det inte att köpa sig fri eller fuska sig genom livet med hjälp av cynism och ironi. 

Läs mer om Willy Vlautins De fria på http://dagensbok.com/2014/08/26/en-drom-om-frihet/.